Bestuur

Het creatief bestuur heeft de verantwoordelijkheid om jaarlijks projecten aan te duiden, te ontwikkelen en goed te keuren die in lijn zijn met de missie en visie van Theya.